Make your own free website on Tripod.com

       AGENSI-AGENSI LAIN YANG TERLIBAT DALAM TINDAKAN ANTI DADAH

 

Aktiviti SLAD SMKTT

Info Dadah

 

Masalah Dadah Di Malaysia
   MDK
   ADK
   Agensi Lain

Jenis, Kesan Dan Bahaya Dadah

Sebab, Akibat Dan Tanda Penggunaan Dadah

Dasar Dadah Negara

Peranan Agensi-Agensi Pelaksana Anti Dadah

Dadah Dari Sudut Agama

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serentak dengan penyusunan semula jentera Kerajaan dalam usaha pencegahan dadah dan pengawalan masalah dadah,beberapa agensi kerajaan dan bukan kerajaan taleh dikenal pasti untuk melaksanakan dasar negara dalam bidang-bidang berkaitan.Agensi lain yang bertanggungjawab dalam pelbagai bidang tindakan anti dadah adalah seperti di Jadual 1.1.Selain daripada melaksanakan tindakan anti dadah,Agensi Dadah Kebangsaan menyelaras semua tindakan anti dadah di semua agensi berkenaan di samping bertindak bersama-sama dengan agensi lain yang dijalankan dengan teratur serta mencapai objektif masing-masing di peringkat kebangsaan,negeri dan daerah.

 

Jadual 1.1 Agensi-agensi yang bertanggungjawab dalam tindakan anti dadah

Kementerian/Jabatan/Agensi yang Bertanggungjawab

Bidang

Peguam Perundangan
Polis DiRaja Malaysia,Jabatan Kastam dan Eksais Diraja,Kementerian Kesihatan,Unit Pencegahan Penyeludupan Penguatkuasaan Undang-undang dan Risikan
Jabatan Penjara Malaysia Rawatan dan Pemulihan banduan dadah
Kementerian Kesihatan Penentuan penagih dadah dan Kemudahan Rawatan(detoksifikasi)
Kementerian Belia dan Sukan,Jabatan Agama Islam Negeri,Bahagian Keselamatan Negara,Bahagian Hal Ehwal Islam dan Biro Tatanegara,Jabatan Perdana Menteri Ikatan Relawan Rakyat(RELA),Jabatan Perpaduan Negara,Pejabat-pejabat Daerah.  

 

Pencegahan

Kementerian Pendidikan Pendidikan Pencegahan
Kementerian Penerangan Penerangan dan Pencegahan Umum
Jabatan Kebajikan Masyarakat Kemudahan Latihan Rundingcara dan Pencegahan Umum
Bahagian Penyelidikan,Jabatan Perdana Menteri,Kementerian Luar Kerjasama Antarabangsa
Universiti dan Institusi Penyelidikan yang lain Penyelidikan dan kajian-kajian mengenai dadah
Pertubuhan/Badan-badan bukan kerajaan termasuk PEMADAM dan lain-lain badan sukarela seperti PENGASIH dan Inabah Pencegahan dan Pemulihan