Make your own free website on Tripod.com

PANDANGAN AGAMA HINDU

 

Aktiviti SLAD SMKTT

Info Dadah

 

Masalah Dadah Di Malaysia

Jenis, Kesan Dan Bahaya Dadah

Sebab, Akibat Dan Tanda Penggunaan Dadah

Dasar Dadah Negara

Peranan Agensi-Agensi Pelaksana Anti Dadah

Dadah Dari Sudut Agama

 

 

Agama Islam Agama Buddha Agama Kristian Agama Hindu Agama orang Sikh

 

  1. Dari sebuah Buku Tamil (Kural) menyebutkan bahawa:-
  2. "Dipisahkan daripada deria adalah mereka yang memabukkan diri (pengguna dadah), tidak ada bezanya mereka daripada yang tidur mahupun yang telah mati".
   (Devoid of their sense, are those who drug themselves, no different are they from the sleeping and the dead).

  3. Manusia adalah makhluk yang berfikiran diharap dapat mengawal dan membendung segala tindak-tanduknya dengan kuasa pemikirannya dan tidak sekali-kali membiarkan pemikirannya diganggu atau menyeleweng dari sebab memasukkan dadah ke dalam badan, yang bukan dahaja akan memusnahkan pemikiran tetapi juga tubuh fizikalnya.
  4. Dharma Hindu mengatakan bahawa setiap tindakan seseorang adalah dikawal oleh Dharma atau sifat yang terpuji. Setiap perbuatan atau tingkahlaku yang salah, berbahaya atau mencederakan diri mereka atau orang lain dikira "adharmic" di mana balasannya adalah penderitaan. Oleh kerana itu penggunaan dadah juga dianggap sebagai "adharmic".
  5. Tubuh badan manusia dianggap sebagai makhluk tertinggi oleh penganut agama Hindu, tetapi kesucian ini telah dikaburi oleh kebodohan dan keangkuhan dengan mengambil dadah.