Make your own free website on Tripod.com
PROGRAM SEKOLAH YANG BERORIENTASIKAN MASYARAKAT
 

Aktiviti SLAD SMKTT

Info Dadah

 

Masalah Dadah Di Malaysia

Jenis, Kesan Dan Bahaya Dadah

Sebab, Akibat Dan Tanda Penggunaan Dadah

Dasar Dadah Negara

Peranan Agensi-Agensi Pelaksana Anti Dadah
Pendidikan
Penerangan
Pemulihan
Penguatkuasaan

Dadah Dari Sudut Agama

 

 

 

Strategi ini bertujuan untuk melibatkan masyarakat sekolah dalam usaha pencegahan
dadah di sekolah. Kumpulan sasar program ini ialah ibubapa pelajar, guru, guru besar
dan kakitangan sekolah. Anatara program / aktiviti dadah termasuklah :-

                a. Meningkatkan penglibatan PIBG dalam pendidikan pencegahan
                    dadah di sekolah.
                b. Meningkatkan penglibatan Persatuan Murid-murid Tua.

Mewujudkan konsep sekolah sebagai institusi masyarakat bagi menarik penglibatan yang
lebih luas daripada masyarakat

 

                       Program-Program Di Sekolah
                       Program-Program Sekolah Yang Berorientasikan Masyarakat
                       Program Yang Telah Dan Akan Dijalankan