[Auctions. Now at Amazon.com]

                               STRATEGI DADAH NEGARA

 

pin5b.gif (463 bytes) Dasar Dadah Negara

         circ6.gif (239 bytes)Untuk mewujudkan masyarakat Malaysia yang bebas dari dadah.

 

pin5b.gif (463 bytes) Objektif

         circ6.gif (239 bytes)Mengurangkan pemintaan dadah ( demand reduction )

         circ6.gif (239 bytes)Mengurangkan bekalan dadah ( supply reduction )

 

pin5b.gif (463 bytes) Strategi

           circ6.gif (239 bytes)Terdapat beberapa strategi untuk mengawal penggunaan atau pengedaran dadah bagi mengurangkan jumlah                  penagih dadah di Malaysia. Antaranya ialah:

                                                              dancy4.gif (289 bytes) Pencegahan

                                                              dancy4.gif (289 bytes) Penguatkuasaan

                                                              dancy4.gif (289 bytes) Pemulihan

                                                              dancy4.gif (289 bytes) Kerjasama Antarabangsa

           circ6.gif (239 bytes)Pencegahan, penguatkuasaan dan pemulihan merupakan tiga strategi utama, manakala kerjasama antarabangsa                  merupakan strategi sokongan.

 

dancy4.gif (289 bytes)Pencegahan

Pencegahan mengandungi dua unsur penting iaitu pencegahan awalan dan pencegahan umum. Program ini memberi penekanan  kepada unsur untuk:

         pointy4.gif (256 bytes) Membentuk pemikiran generasi muda supaya membenci dadah.

         pointy4.gif (256 bytes) Mengubah sikap dan persepsi masyarakat terhadap kegiatan dadah.

         pointy4.gif (256 bytes) Melibatkan masyarakat dalam usaha pencegahan dadah.

         pointy4.gif (256 bytes) Menyediakan alternatif untuk mengelak ahli masyarakat dari terlibat dengan dadah.

 

dancy4.gif (289 bytes)Penguatkuasaan

Penguatkuasaan merupakan strategi kedua yang akan bertindak dalam tiga bidang iaitu:

         pointy4.gif (256 bytes) Menyekat Kemasukan Dadah.

         pointy4.gif (256 bytes) Penguatkuasaan Melalui Perundangan.

         pointy4.gif (256 bytes) Risikan.

 

dancy4.gif (289 bytes)Pemulihan

Strategi ini menggunakan dua pendekatan iaitu:

pointy4.gif (256 bytes) Memutuskan Pergantungan Kepada Dadah
   i ) Pengesanan penggunaan dadah pada peringkat awal.
   ii) Pemulihan institusi

          pointy4.gif (256 bytes) Mencegah Ketagihan Semula (Recidivism )

 

dancy4.gif (289 bytes)Kerjasama Antarabangsa

Strategi ini bertujuan untuk:

          pointy4.gif (256 bytes) Memupuk kerjasama yang rapat dalam usaha pengawalan dan pencegahan dadah di kalangan negara di                     peringkat serantau dan antarabangsa.

          pointy4.gif (256 bytes) Memperkuatkan usaha negara dalam pengawalan dan pencegahan dadah di peringkat antarabangsa.

 

                   cyipneon.gif (1231 bytes)

                                                                                HOT LINKS

 

pointy1.gif (256 bytes)    Home    pointy1.gif (256 bytes)   Organisasi SLAD   pointy1.gif (256 bytes)   Berita Terkini   pointy1.gif (256 bytes)   Renungan Bersama   pointy1.gif (256 bytes)   Aktiviti Tahunan   pointy1.gif (256 bytes)   Maklumat Dadah   pointy1.gif (256 bytes)   Agensi-Agensi Yang Terlibat Dalam Tindakan Anti Dadah   pointy1.gif (256 bytes)    Kejayaan Skuad SLAD SMK Taman Tasik    pointy1.gif (256 bytes)   Links Ke Web Tentang Dadah