SEBAB, AKIBAT DAN TANDA-TANDA PENGGUNAAN DADAH

 

Aktiviti SLAD SMKTT

Info Dadah

 

Masalah Dadah Di Malaysia

Jenis, Kesan Dan Bahaya Dadah

Sebab, Akibat Dan Tanda Penggunaan Dadah

Dasar Dadah Negara

Peranan Agensi-Agensi Pelaksana Anti Dadah

Dadah Dari Sudut Agama

 

 

 

 

SEBAB-SEBAB PENGAMBILAN DADAH

Profil penagihan di Malaysia menunjukkan bahawa sebahagian besar penagih dadah
adalah di dalam lingkungan umur antara 15-25 tahun . Sebahagian besarnya adalah
belia-belia yang masih bersekolah sama ada di sekolah kerajaan ,swasta ataupun
di pusat-pusat pengajian tinggi .Di antara faktor-faktor yang mendorongkan
mereka mengguna dadah ialah kerana:-

               i) keseronokan
               ii) perasaan ingin tahu
              iii) pengaruh rakan sebaya
              iv) meningkatkan keseronokan seksual
               v) rawatan perubatan
              vi) secara tidak sengaja dan
             vii) mengatasi tekanan jiwa  
 
                       Sebab-Sebab Pengambilan Dadah
                       Akibat Penagihan Dadah
                       Tanda-Tanda Penagihan Dadah