DADAH DARI SUDUT AGAMA

 

Aktiviti SLAD SMKTT

Info Dadah

 

Masalah Dadah Di Malaysia

Jenis, Kesan Dan Bahaya Dadah

Sebab, Akibat Dan Tanda Penggunaan Dadah

Dasar Dadah Negara

Peranan Agensi-Agensi Pelaksana Anti Dadah

Dadah Dari Sudut Agama

 

 

 

 

Terdapat pelbagai pandangan dadah sudut dari agama-agama yang berlainan di Malaysia. Antaranya ialah:

             a. Pandangan Agama Islam
             b. Pandangan Agama Buddha
             c. Pandangan Agama Kristian
             d. Pandangan Agama Hindu
             e. Pandangan Agama Orang Sikh