Make your own free website on Tripod.com
              MAJLIS DADAH KEBANGSAAN
 

Aktiviti SLAD SMKTT

Info Dadah

 

Masalah Dadah Di Malaysia
   MDK
   ADK
   Agensi Lain

Jenis, Kesan Dan Bahaya Dadah

Sebab, Akibat Dan Tanda Penggunaan Dadah

Dasar Dadah Negara

Peranan Agensi-Agensi Pelaksana Anti Dadah

Dadah Dari Sudut Agama

 

 

 

 

Majlis Dadah Kebangsaan merupakan tunggak kepada usaha-usaha pencegahan dan pengawalan masalah dadah negara masa kini.Majlis ini dipengerusikan oleh Y.A.B Menteri Dalam Negeri dan Timbalan Menteri Dalam Negeri sebagai Timbalan Pengerusi.Setiausahanya ialah Ketua Pengarah Agensi Dadah Kebangsaan.Majlis Dadah Kebangsaan bermesyuarat bagi kali pertama pada bulan Jun 1996 dengan dipengerusikan oleh Y.A.B Menteri Dalam Negeri.

Fungsi dan peranan Majlis Dadah Kebangsaan ialah seperti berikut:-
 
            (a)Menggubal dan menentukan pelaksanaan dasar negara berhubung dengan
                 pencegahan,penguatkuasaan,pemulihan dan kerjasama antarabangsa.
            (b)Memantau semua aktiviti dan rancangan yang berkaitan dengan pengawalan dan
                 pencegahan dadah.
            (c)Menyelaras semua aktiviti agensi kerajaan dan bukan kerajaan dalam usaha
                 pengawalan dan pencegahan dadah.