Make your own free website on Tripod.com

DADAH DARI SUDUT AGAMA

 

Aktiviti SLAD SMKTT

Info Dadah

 

Masalah Dadah Di Malaysia

Jenis, Kesan Dan Bahaya Dadah

Sebab, Akibat Dan Tanda Penggunaan Dadah

Dasar Dadah Negara

Peranan Agensi-Agensi Pelaksana Anti Dadah

Dadah Dari Sudut Agama

 

 

 

 

Terdapat pelbagai pandangan dadah sudut dari agama-agama yang berlainan di Malaysia. Antaranya ialah:

             a. Pandangan Agama Islam
             b. Pandangan Agama Buddha
             c. Pandangan Agama Kristian
             d. Pandangan Agama Hindu
             e. Pandangan Agama Orang Sikh