JABATAN PENJARA MALAYSIA

 

Aktiviti SLAD SMKTT

Info Dadah

 

Masalah Dadah Di Malaysia

Jenis, Kesan Dan Bahaya Dadah

Sebab, Akibat Dan Tanda Penggunaan Dadah

Dasar Dadah Negara

Peranan Agensi-Agensi Pelaksana Anti Dadah
Pendidikan
Penerangan
Pemulihan
Penguatkuasaan

Dadah Dari Sudut Agama

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agensi Dadah Kebangsaan     Jabatan Penjara Malaysia      Kementerian Kesihatan Malaysia

 

Rawatan dan pemulihan banduan dadah oleh Jabatan Penjara, Kementerian Dalam Negeri, telah dilaksanakan dengan lebih menyeluruh semenjak tahun 1981. Bahagian Rawatan Khas(Unit Rawatan Dadah) ditubuhkan di ibu pejabat penjara pada tahun 1985 yang menumpukan kepada rawatan fizikal dan pemulihan psikologikal banduan dadah melalui perkhidmatan di institusi di seluruh negara.

Program pemulihan dadah telah diadakan memandangkan ramainya bilangan penagih dalam penjara. Setakat akhir 1996, terdapat seramai 8,763 penagih termasuk penagih yang juga pengedar dalma penjara. Bilangan ini merupakan 40.2% dari jumlah kesemua banduan. Dari jumlah tersebut, 6,502 orang penagih masuk penjara kerana kesalahan dibawah Akta Dadah Berbahaya 1952 manakala bakinya kerana kesalahan di bawah lain-lain undang-undan seperti kesalahan mencuri, memeras ugut dan sebagainya.

      a. Objektif pemulihan banduan dadah

  Objektif pemulihan banduan dadah ialah untuk memulihkan kesihatan banduan dadah dan menanamkan nilai hidup positif

      b. Tempoh pemulihan

          Tempoh pemulihan seseorang banduan dadah bergantung kepada tempoh
          yang mereka jalani. Walaubagaimanpun banduan dadah yang mengikuti
          pemulihan melalui kaunseling pada amnya dibahagikan kepada 3 katogeri:-

          Kategori 1:- program pemulihan/ kemudahan (3 bulan)

pin4b.gif (462 bytes)   Penerimaan

pin4b.gif (462 bytes)   Detoksifikasi

pin4b.gif (462 bytes)   Penerangan undang-undang tatanegara,penjara,
          disiplin, institusi

pin4b.gif (462 bytes)  Latihan kawad jasmani, rekreasi

pin4b.gif (462 bytes)  Pelajaran agama

pin4b.gif (462 bytes)  Perubatan

pin4b.gif (462 bytes)   Kaunseling awalan

           Kategori 2:- program pemulihan/kemudahan (3 bulan)

  pin3b.gif (462 bytes)  latihan kawad jasmani , rekrasi,
  pin3b.gif (462 bytes)  kaunseling
  pin3b.gif (462 bytes)  kerja bengkel/perusahaan tanpa gaji
  pin3b.gif (462 bytes)  kemudahan hiburan

            Kategori 3:- program pemulihan/ kemudahan (hingga bebas)

  pin5b.gif (463 bytes)   kemudahan-kemudahan seperti kategori 1 dan 2

  pin5b.gif (463 bytes)  sokongan baik perangai

  pin5b.gif (463 bytes)  kerja bergaji

                              pin5b.gif (463 bytes)  kaunseling lanjutan