PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH

 

Aktiviti SLAD SMKTT

Info Dadah

 

Masalah Dadah Di Malaysia

Jenis, Kesan Dan Bahaya Dadah

Sebab, Akibat Dan Tanda Penggunaan Dadah

Dasar Dadah Negara

Peranan Agensi-Agensi Pelaksana Anti Dadah
Pendidikan
Penerangan
Pemulihan
Penguatkuasaan

Dadah Dari Sudut Agama

 

 

 

 

 

Kementerian pendidikan telah diberikan tanggungjawap bagi mengenalpasti, merancang dan melaksanakan segala program dan aktiviti tindakan berhubung dengan pendidikan pencegahan dadah di peringkat sekolah dan institusi latihan guru. Objektif pendidikan pencegahan dadah adalah untuk:

  1. mewujudkan pemikiran generasi muda supaya menjauhi dadah
  2. menyediakan altenatif-altenatif yang berfaedah yang dapat mencegah daripada terlibat dengan dadah
  3. mewujudkan suasana persekitaran yang menjadikan dadah itu dibenci dan jijik
 
Strategi pendidikan pencegahan dadah
 
Strategi pendidikan pencegahan dadah di peringkat sekolah melalui:-

          a. program-program di sekolah
          b. program-program di sekolah yang melibatkan masyarakat
          c. program yang telah dan akan dijalankan