SELIA LANJUTAN DAN JAGAAN LANJUTAN

 

Aktiviti SLAD SMKTT

Info Dadah

 

Masalah Dadah Di Malaysia

Jenis, Kesan Dan Bahaya Dadah

Sebab, Akibat Dan Tanda Penggunaan Dadah

Dasar Dadah Negara

Peranan Agensi-Agensi Pelaksana Anti Dadah
Pendidikan
Penerangan
Pemulihan
Penguatkuasaan

Dadah Dari Sudut Agama

 

 

 

Agensi Dadah Kebangsaan      Jabatan Penjara Malaysia      Kementerian Kesihatan Malaysia

 

Proses pemulihan seseorang panagih dadah mengambil masa yang panjang dan tidak berakhir sebaik sahaja mereka keluar dari pusat. Program jagaan lanjutan bertujuan untuk menolong bekas penagih menyesuaikan diri semula sebagai anggota masyarakat. Di peringkat ini, mereka memerlukan daripada pegawai pemulihan dan masyarakat untuk membantu mencari pekerjaan atau melaksanakan projek ekonomi dan sosial yang sberfaedah melalui penubuhan jawatankuasa pemulihan dadah setempat.

Peringkat jagaan lanjutan merupakan tempoh yang penting dalam seluruh proses pemulihan seseorang penagih dadah. Semua bekas penagih yang dibebaskan dari pusat-pusat dikehendaki mengikuti program jagaan lanjutan selama 2 tahun.

Kementerian Dalam Negeri merancang mengadakan kemudahan Selia Lanjutan di setiap daerah di negara dalam usaha pemulihan. Bekas-bekas penagih diberi tempat tinggal di Pusat Jagaan Lanjutnan selama 6 bulan. Mereka akan dikehendaki melapor kepada ADK Daerah dan balai polis daerah.

 

                                           Program Pengawasan
                                           Program Pemulihan Institusi
                                           Pusat Serenti
                                           Seliaan Lanjutan dan Jagaan Lanjutan
                                           Pusat Khidmat Nasihat (PKN)