PUSAT KHIDMAT NASIHAT ( PKN )

 

Aktiviti SLAD SMKTT

Info Dadah

 

Masalah Dadah Di Malaysia

Jenis, Kesan Dan Bahaya Dadah

Sebab, Akibat Dan Tanda Penggunaan Dadah

Dasar Dadah Negara

Peranan Agensi-Agensi Pelaksana Anti Dadah
Pendidikan
Penerangan
Pemulihan
Penguatkuasaan

Dadah Dari Sudut Agama

 

 

 

Agensi Dadah Kebangsaan      Jabatan Penjara Malaysia      Kementerian Kesihatan Malaysia

 

 

Sebuah PKN ditubuhkan di perinkat daerah mulai bulan Ogos 1997. Walaupun tugas utamanya kepada pencegahan, namun PKN juga sebagai teraju utama program pemulihan. Ia akan mengurus dan menentukan bentuk pemulihan yang sesuai untuk penagih yang dirujuk oleh polis dan penagih yang datang secara sukarela. PKN juga menyediakan khidmat seliaan kes-kes di bawah pengawasan dan kes jagaan lanjutan setelah tamat pemuliahn di pusat pemulihan.

 

Program Pengawasan
Program Pemulihan Institusi
Pusat Serenti
Seliaan Lanjutan dan Jagaan Lanjutan
Pusat Khidmat Nasihat (PKN)