PROGRAM PEMULIHAN INSTITUSI

 

Aktiviti SLAD SMKTT

Info Dadah

 

Masalah Dadah Di Malaysia

Jenis, Kesan Dan Bahaya Dadah

Sebab, Akibat Dan Tanda Penggunaan Dadah

Dasar Dadah Negara

Peranan Agensi-Agensi Pelaksana Anti Dadah
Pendidikan
Penerangan
Pemulihan
Penguatkuasaan

Dadah Dari Sudut Agama

 

 

 
Agensi Dadah Kebangsaan      Jabatan Penjara Malaysia      Kementerian Kesihatan Malaysia

 

Pemulihan institusi dilaksanakan di pusat serenti untuk tempoh 2 – 3 tahun. Pusat Serenti merupakan satu pendekatan yang mula diperkenalkan dengan tertubuhnya Pusat Serenti Tampin pada tahun 1983. Di bawah konsep baru ini, semua input pemulihan disediakan oleh berbagai agensi seperti Kementerian Kebajikan Masyarakat, Kementerian Kesihatan, Kementerian Pertahanan, Kementerian Belia dan Sukan, Biro Tata Negara dan Bahagian Hal Ehwal Islam (Jabatan Perdana Menteri) dan Kementerian Pertanian. Pusat Serenti menyediakan kemudahan-kemudahan berikut:-

          circ6.gif (239 bytes) Pengesanan
          circ6.gif (239 bytes) Detoksifikasi
          circ6.gif (239 bytes) Penyediaan Perintah Menjalani Pemulihan
          circ6.gif (239 bytes) Latihan Ala Tentera
          circ6.gif (239 bytes) Pelbagai Latihan Kemahiran Vokasional
          circ6.gif (239 bytes) Kaunseling
          circ6.gif (239 bytes) Kelas Agama, Sivik dan Tata Negara
          circ6.gif (239 bytes) Pertanian dan Ternakan

Konsep ini memberi penanganan yang lebih kepada aspek disiplin diri dan etika kerja kepada pelatih-pelatih. Konsep ini juga melibatkan cara pemulihan ala tentera yang intensif melalui latihan berkawat, jadual aktiviti harian yang ketat serta disiplin dan hukuman yang agak keras terhadap kesalahan.

                            Program Pengawasan
                           Program Pemulihan Institusi
                            Pusat Serenti
                            Seliaan Lanjutan dan Jagaan Lanjutan
                            Pusat Khidmat Nasihat (PKN)